pic
slide

Rozvoj marketingových aktivit

Dec 1, 2016 , 0 Komentářů
Rozvoj marketingových aktivit

Předmětem projektu je rozvoj marketingových aktivit žadatele s cílem nalezení nových trhů mimo území ČR. Zvýšení schopnosti mezinárodní expanze na zahraniční trhy. Rozšiřování exportních možností a prodejních aktivit žadatele. Cíle projektu bude dosaženo účastí na 10ti zahraničních výstavách a veletrzích. V rámci realizace projektu bude využito i služeb marketingových odborníků včetně tvorby cizojazyčných propagačních materiálů.

 

Cílem projektu je posílení schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR, vstupovat na ně a udržet se na nich. Zvýšit schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních možností. Zvýšit dostupnost strategických informací o produktech firmy na cílových zahraničních trzích. Cílené informace pro koncové zákazníky. Dát možnost pilotům si výrobky na veletrzích vyzkoušet. Snížení nákladů na marketingové aktivity firmy. Eliminace podnikatelského rizika spojeného se vstupem na zahraniční trhy. Aktivní účast na 10- ti veletrzích a výstavách v průběhu realizace projektu. Tvorba cizojazyčných propagačních materiálů.

Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti firmy.

Podpora vývozu.

Zvýšení výrobní produkce.

 

Pro danou operaci byla poskytována finanční podpora od Unie.